Een aantal boeken waarvan bekend is dat in iedergeval Haulerwijk en/of Waskemeer hierin wordt beschreven.

Code. Naam. Beschrijving.
08.033.001 Adamse Th - Eggink H. De geschiedenis van de diergeneeskunde in Ooststellingwerf.
08.035.001 Alberts Alie 150 Jaar Eilewijk.
08.035.002 Alberts Alie Ik ben Blij dat er nog wat overgebleven is.
08.037.002 Baaren van Franciscus C. J. NHK 1993 - Kerk, Preekstoel en Orgel met foto's.
08.037.004 Baaren van Franciscus C. J. NHK | NHK in onze omgeving.
08.037.005 Baaren van Franciscus C. J. Slotemaker de Bruine 1. - 2. - 3. - 4. (Serie)
08.037.009 Baaren van Franciscus C. J. Geschreven Cornilia de Slotemaker de Bruine de Jong.
08.037.001.001 Baaren van Franciscus C. J. Kindermoord Hwk 1885.
08.037.001.002 Baaren van Franciscus C. J. Kindermoord in Haulerwijk 1896 - Kind voor de varkens.
08.038.001.001 Berg van den Bert Haulerwijk en Waskemeer in oude Ansichten.
08.038.002 Berg van den Bert Haulerwijk Waskemeer 1756 - 1985.
08.038.003 Berg van den Bert Haulerwijk en Waskemeer in de oude tijd (vanaf 1870) .
08.038.004 Berg van den Bert Kent U ze nog die van Hwk en Wkm - deel 1.
08.038.005 Berg van den Bert Kent U ze nog die van Hwk en Wkm - deel 2.
08.041.001 Bloemhof Sietske A. ea Et Hunnigt Goed.
08.046.001 Duisenberg W.F. Encyclopendie van het hedendaagse Friesland Deel 1.
08.046.002 Duisenberg W.F. Encyclopendie van het hedendaagse Friesland Deel 2.
08.050.002 Gemeente OSW 00-02-1994 Notitie Dorpsbeheer.
08.050.003 Gemeente OSW 00-05-1995 Evaluatie wijk- & Dorpsbeh.
08.050.004 Gemeente OSW Ooststellingwerf in vroegere eeuwen.
08.050.006 Gemeente OSW Ooststellingwerf kijken naar en lezen over toen en nu.
08.051.001 Gereformeerde Kerk De verwachting blijft 1838-1988 Geschiedenis.
08.053.002 Hafkenscheid Maria Buurtvereniging de middenbuurt 1980-2015.
08.053.001 Hafkenscheid Maria Middenbuurt.
08.057.001 Houtsma Pieter The Late Palaeolithic Habitation of Haule V.
08.058.001 Jansen W. & Mellema J. Oud-Haule.
08.060.005 Koenen Geert 2012 Landschap van toevalligheid.
08.060.001 Koenen Geert Dauwvroeg in Haulerwijk - Jeugdherinneringen.
08.060.003 Koenen Geert Jeugd herinneringen
08.060.002 Koenen Geert Mijn zwarte vriend.
08.060.004 Koenen Geert Verdronken in het gevoel.
08.096.001 Lesterhuis H Ooststellingwerf Bedrijvenpresentatie 1991.
08.065.001 Molen van der S. J. Het oude boerenhuis in zuidoost-Friesland.
08.065.004 Molen van der S. J. Schans Breeberg.
08.065.002 Molen van der S. J. Turf in de wouden.
08.065.003 Molen van der S. J. Van Oerd tot Mokkebank
08.066.001 Oosterwijk dr Th. H. De Vrije Natie der Stellingwerven.
08.066.003 Oosterwijk dr Th. H. Gemeentehuizen Broeger en nu.
08.066.002 Oosterwijk dr Th. H. Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen
08.067.001 Opsterlandse Veencompagnie Opsterlandse Veencompagnie.
08.068.002 Popping J. H. Onze Voor Historie.
08.068.007 Popping J. H. Ooststellingwerf.
08.068.003 Popping J. H. Ooststellingwerf Verzameling Oudheidkundige Aantekeningen.
08.068.004 Popping J. H. Prehistorie in een Veengebied.
08.068.005 Popping J. H. Schetsen uit Friesland.
08.068.006 Popping J. H. Stellingwerf.
08.069.001.001 Postema Melle Breemen.
08.069.001.002 Postema Melle Van Breemhaar tot Nij Breemen. Niet gescand.
08.070.001 Provincie Drenthe Notulen Provinciale Staten
08.071.001 Provincie Friesland Ontwikkelingsvisie.
08.071.002 Provincie Friesland Plattelandsvernieuwing.
08.062.001 Reünieboeken 00-10-1979 150 Jaar Openbaar Onderwijs Haulerwijk.
08.062.002 Reünieboeken 2004 175 Jaar Openbaar Onderwijs Haulerwijk.
08.043.001 Reünieboeken CBS Reunie Schalmei
08.044.001 Reünieboeken Laat de Kinderkens tot mij komen
08.005.001 Rijwieltochten langs rustige wegen II Rijwieltochten langs rustige wegen II.
08.076.001 Tresoar Opsterlandse Veencompagnie
08.079.001 Voetbalvereniging 1936 1986 50-Jr Haulerwijk.
08.809.001 WO II - Bontekoe G. A. Rondom de slag om de Afsluitdijk.
08.809.002 WO II - Bontekoe G. A. Drentsche Kroniek van het Bevrijdingsjaar.
08.811.001 WO II - Hasselt van Simon Dou de wereld nog mooi was.
08.811.002 WO II - Hasselt van Simon Familie van Hasselt.
08.826.001 WO II - Schoon, S. De Knokploeg.
08.823.001 WO II -Oosterwijk Th. H. Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen.