Nummerbewijzen uit Haulerwijk (lees Haulerwijk  - Waskemeer)

Gegevens van Tresoar.nl, weet/heeft U foto's van deze voertuigen zend deze dan in.

Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen.
(Bevat op dit moment gegevens van 1906-1927, 1929-1934, 1937, 1940-1948 en 1950)

Aantal: 159

B-277: Eise Hoeksma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 24-10-1907 (Vervallen tussen 1 april 1914 en 1 april 1915)
B-317(*): Jan Oostingh, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 03-07-1908
B-357: Albert Koning, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 09-12-1908
B-445: Johannes Hoeksma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 03-12-1909
B-778: Willem Hoeksma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 26-07-1912
B-1057: D.A. Nijenhuis, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. 1914
B-1440: A. v.d. Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1915 en 1 mei 1916.)
B-1894: Sipke Blomsma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 3-7-1946 (overgeschreven)
B-1939: K. Ottens, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-1978: R. Posthumus, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-2090: B. Betten, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-2149: A. v.d. Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-2153: J. Dermois, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-2188: J. Spandauw, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-2906: H. Koning, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-3051: A.J. Geerts, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-3051: Arend Jan Geerts, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 05-05-1920 (Vervallen 23 februari 1922)
B-3260: S. Hempenius, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-3556: J. Jongbloed, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf (Boven ). (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.)
B-4170: H. Pilon, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. (Afgegeven tussen 1 november 1920 en 1 februari 1922.)
B-4320: Pieter Hof, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 24-05-1921
B-4433: Oeds v.d. Meer, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 21-06-1921
B-4499: Oeds Bosma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 08-07-1921
B-4613: Meile Houtsma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 11-08-1921
B-4631: Pieter van der Sluys, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 15-08-1921 (Vervallen maart 1923)
B-5064: Jan Hofman, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 22-03-1922 (30 april 1923 nieuw exemplaar)
B-5504: Geert Klinkhamer, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 13-07-1922 (Vervallen 2 februari 1923)
B-5699: Sietze van der Heide, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 18-09-1922
B-5867: Hendrikus Jan Poutsma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 28-11-1922
B-6504: Sake van der Wal, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 30-05-1923 (Duplicaat 24 mei 1939)
B-6504: Sake van der Wal, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 24-05-1934 (Duplicaat)
B-6567: Pieter Miedema, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 08-06-1923
B-6632: Wiebe van der Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 22-06-1923 (19 juni 1925 duplicaat, Wiebe van der Mei en Sicco van der Mei
hebben dit nummer)
B-6632: Wiebe en Sicco vam der Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf.
Afgegeven: 19-06-1925 (Duplicaat (ingetrokken aangezien oud bewijs teruggevonden 30 oktober 1926))
B-6755: Sander Halbersma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 17-07-1923
B-6876: Jan Broekert, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 14-08-1923
B-6926: Lucas Jac Dermois, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 28-08-1923
B-7727: Jan Bloem, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 30-05-1924
B-7759: Autodienstonderneming van Haulerwijk en omstreken, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 03-06-1924 (Duplicaat 7 februari 1930)
B-7759: Gerke Vegelien, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 07-02-1930 (Duplicaat)
B-7760: Autodienstonderneming van Haulerwijk en omstreken, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 03-06-1924
B-7876: Homme Jeep van Ek, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven:  30-06-1924
B-8023: Autodienstonderneming van Haulerwijk en omstreken, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 04-08-1924 (Duplicaat 20 maart 1926)
B-8120: Luitsen Houkes, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 29-08-1924
B-8197: Alle Wedman, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 18-09-1924
B-8258: Albert Koning, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 06-10-1924
B-8299: Cornelis Wilhelmus Beumer, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 14-10-1924
B-8413: Feike Boonstra, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 17-11-1924 (5 augustus 1927 duplicaat, 11 juni 1937 duplicaat)
B-8426: Geert Grevink, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 21-11-1924
B-8494: Haulerwijkster Automaatschappij, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 29-12-1924 (Duplicaat 18 oktober 1935)
B-9267: Rommert Vonk, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 03-07-1925
B-9355: Antonius Johannes van der Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 17-07-1925
B-9822: Pieter Miedema, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 08-01-1926
B-9885: Bertus de Jong, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 05-02-1926
B-10478: Pieter van Dekken, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 09-06-1926
B-10562: Gerrit Hummel, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 26-06-1926 (Duplicaat 14 augustus 1931)
B-10562: Gerrit Hummel, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 14-08-1931 (Duplicaat)
B-10605: Dirk Dzn. Bijl, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 03-07-1926
B-10654: Pieter Miedema, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 16-07-1926
B-10789: Lambertus Kok, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 27-08-1926
B-10815: Berend de Vries, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 03-09-1926
B-10958: Coöp. Stoomzuivelfabriek Hoop op Zegen, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 22-10-1926
B-10972: Sikke van der Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 30-10-1926
B-11146: Wiebe Feenstra, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 04-02-1927
B-11205: Jannes Broekert, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 24-02-1927
B-11434: Pieter van der Ploeg, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 02-05-1927
B-11586: Foppe van der Wal, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 27-05-1927
B-11626: Jan van der Werf, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 03-06-1927
B-11659: Fokke Blauwbroek, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 10-06-1927
B-11703: Haulerwijkster Autobusonderneming, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 17-06-1927
B-12015: Luitzen Boonstra, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 13-02-1931 (Overgeschreven)
B-14694: Sierk Koning, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 26-02-1930
B-14768: Pieter Miedema, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven:  21-03-1930
B-14782: Lammert van der Horst, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 24-03-1930
B-14987: Oege Offringa, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 30-04-1930
B-15017: Hans Oenema, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 05-05-1930
B-15033: Joeke van der Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 07-05-1930
B-15049: Bauke Bies, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 09-05-1930
B-15196: Pieter Offringa, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 06-06-1930
B-15197: Pieter Offringa, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 06-06-1930
B-15198: Sjoerd van der Velde, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 06-06-1930
B-15262: Ate van der Berg, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 20-06-1930
B-15339: Fokke van der Meulen, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 04-07-1930
B-15370: Hendrik Hasper, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 11-07-1930
B-15462: Fokke van der Meulen, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 01-08-1930
B-15671: Hendrik Blaauwbroek, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 03-10-1930
B-15995: Drevus van Dijk, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 27-03-1931
B-16020: Bartinus Elzinga, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 02-04-1931
B-16168: Firma Roffel en van der Meulen, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 08-05-1931 (Overschrijving op 12 mei 1936)
B-16174: Wybe van der Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven:
08-05-1931 (Duplicaat 26 juni 1935)
B-16211: Kornelis van der Veen, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf.
Afgegeven: 15-05-1931
B-16361: Gerrit Hummel, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 12-06-1931
B-16496: Haulerwijkster Autobusonderneming H.A.B.O., Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 10-07-1931
B-16681: Cornelis Brandt, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 17-08-1931
B-16697: Jan F. de Boer, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 21-08-1931
B-16736: Petrus Johannes Marianus Lamers, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 28-08-1931
B-16813: Jan Hofman, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 11-09-1931
B-16853: Fokko Tamminga, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 21-09-1931
B-16904: Geert Greving, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 02-10-1931
B-17025: Haulerwijkster Autobusonderneming H.A.B.O., Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 13-11-1931
B-17333: Ties Blaauw, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 11-03-1932
B-17390: Reinold Hofstra, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 25-03-1932
B-17774: Hendrik Oppers, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 22-06-1932
B-18154: Wiebe van der Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 21-09-1932
B-18920: Anna van Dam, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 30-05-1933
B-18921: Baarte Houkes, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 30-05-1933
B-18941: Jan Hofman, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 01-06-1933
B-19217: Coöp. Zuivelfabriek, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 28-07-1933
B-19740: Sikke van der Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 19-01-1934
B-19787: Wouter Beitsma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 15-6-1946 (duplicaat)
B-19958: Jan Bergsma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 07-04-1934
B-20021: Wiebe van der Mei, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 20-04-1934
B-20464: Frederik Hof, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 02-08-1934
B-20491: Markus van den Berg, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 14-08-1934
B-26381: Lubbert Berga, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 1-4-1940
B-26566: Anne Wagenaar, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 29-4-1940
B-26714: Wouter Beitsma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven:  26-8-1940
B-26890: Albert Kort, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 5-2-1941
B-26942: Auke Hofma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 5-4-1941
B-27652: Pieter van der Ploeg, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 5-6-1945
B-28043: Pieter van Dekken, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 16-7-1945
B-28321: Hendrik Geert Mulder, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 14-8-1945
B-28440: Petrus de Boer, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 29-8-1945
B-28749: Libbe van der Wal, a.b. Haulerwijk. Afgegeven: 30-10-1945
B-28982: Fa. Gebr. v.d. Wal, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 8-1-1946
B-29055: Sipke Blomsma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 17-1-1946
B-29065: Anne Meines, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 19-1-1946
B-29129: Albert Harmsen, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 9-2-1946
B-29257: Hendrik Jan D. Tamminga, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 9-3-1946
B-29623: Abe Slotema, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 10-5-1946
B-29625: Hendrik van der Heide, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 10-5-1946
B-29696: Andries Koenen, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 22-5-1946
B-29707: Andries Koenen, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 24-5-1946
B-29784: Koop Zantingh, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 6-6-1946
B-29845: Sipke Halbersma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 14-6-1946
B-29854: Wouter Beitsma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 15-6-1946
B-29860: Koene Gerritsen, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 17-6-1946
B-29891: Roel van der Schaaf, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 20-6-1946
B-32033: Sietze Veenstra, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 04-07-1947
B-32092: Ide J. van der Heide, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 15-07-1947
B-32404: Piet Houtsma, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 05-09-1947
B-32821: Pieter Blauwbroek, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 25-11-1947
B-32881: Egbert de Vries, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 12-12-1947
B-33033: Jan IJbema, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 28-01-1948
B-33034: Jan de Vries, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven:              28-01-1948
B-33329: Gebroeders van der Wal, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf.
Afgegeven: 20-03-1948
B-33383: Marten Ritskes, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven:  03-04-1948
B-33454: Jan Viersen, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 16-04-1948
B-33559: Arij Verkerk, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 30-04-1948
B-33560: Arij Verkerk, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 30-04-1948
B-33697: Firma D.Kronemeyer, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 26-05-1948
B-39094: Eeuwe de Boer, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 14-04-1950
B-39202: Luitzen Jan Hoekstra, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 21-04-1950
B-39289: Luitzen W. Appelhof, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 29-04-1950
B-39317: Hielke Tjeerd de Boer, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 05-05-1950
B-39642: Jan Fokkema, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 09-06-1950
B-39825: Harmen Hessels, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 23-06-1950
B-39896: Cornelis Lezwijn, Boven Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 23-06-1950
B-39948: Anne Meines, Haulerwijk, gemeente Ooststellingwerf. Afgegeven: 30-06-1950