HOES-KNYNEREVU-FRONT

De Knynerevu

Inhoud van de film:

*2017

- receptie ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van kleindierfokvereniging It Knyntsje

- uitvoering van "De Knynerevu",

In 2017 is het 75 jaar geleden dat in Haulerwijk de lleindierenvereniging It Knyntsje werd opgericht.

Dat was in 1942, midden in de 2e Wereldoorlog. De voornaamste reden voor de oprichting was om bonnen te bemachtigen voor het vee.

Voor de toneelvereniging Frysk en Frij uit Haulerwijk was dit jubileum aanleiding om een revue te schrijven over het wel en wee van It Knyntsje door de jaren heen.

Op 27 en 28 januari en 4 februari 2017 vond de uitvoering plaats in een uitverkocht dorpshuis De Enter in Haulerwijk.

Deze DVD is daar een registratie van:
In een voorstelling vol sketches met vaak grappige en curieuze gebeurtenissen wordt de geschiedenis van It Knyntsje belicht.

Zo is er aandacht voor de oprichting, die plaats vond in een kippenhok, de keuring van de dieren, het transport van uit te broeden eieren, de gang van zaken in het bestuur en hoe de
opbrengst van de jaarlijkse verloting werd opgeborgen.

Uniek is dat enkele scènes vooraf buiten zijn gefilmd, omdat die niet op het toneel pasten en in de voorstelling ingepast zijn.

Film van DE KNYNEREVU, een revue ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van kleindierfokver.

It Knyntsje door toneelver. Frysk en Fry in 2017

Voor bestellingen gaat u naar  het Bestelformulier.

Voor namen zie Inhoud film KNYNEREVU

HOES-Mei-Tjits-it-doarp-troch-Deel-1-FRONT

Mei Tjits it doarp troch, Deel 1:

In 2013 fietst Tjitske van der Meulen door het dorp, met o.a.

- gesprek met Joke Blaauw over toneelspelen

- toevallige ontmoeting met Hennie Heuker, die jarig is

- bezoek aan de volkstuinen en gesprekken met

*  familie van der Velde

*  Hidde de Jong

*  Jan van Wijk

*  Jaap Veenstra

*  Jose Douwsma

*  Derk Bolk

*Op bezoek bij amateur schilder Wim van Gessel (30 sept. 2014 is Wim helaas overleden)

*Bezoek aan de Pilon school aan de Norgerweg, de voormalige lagere  school van Tjitske

*Ontmoeting met René de Haan, die oude tuinmeubels restaureert

*Gesprek met Marcus ten Hoor, die vertelt over zijn ervaringen als Indié dienstweigeraar

*Ontmoeting met pikschieters in het Blauwe Bos

*Gesprek met schaapherder Hilde Groen in het Blauwe Bos

MEI TJITS IT DOARP TROCH, DEEL 1

Tjitske van der Meulen trekt op een oude omafiets door het dorp en knoopt gesprekken aan met inwoners uit Haulerwijk en omgeving in 2014.

Voor bestellingen gaat u naar  het Bestelformulier.

Voor namen zie Inhoud film Mei Tjits it doarp troch 1

HOES-Mei-Tjits-it-doarp-troch-Deel-2-FRONT

Inhoud DVD Mei Tjits it doarp troch, Deel 2:

In 2014 en 2015 trekt Tjitske van der Meulen door het dorp, met o.a.

* op reis met de ESA bus, waarbij Tjiske in gesprek raakt met de

chauffeur Eppie Blaauw en met Joke Blaauw, op haar

eerste werkdag als conductrice

* Tjitske in discussie met postbode Jan Takens, die haar post

leest en over het opheffen van een brievenbus in Haulerwijk

* Tjitske gaat naar een trekkertrekwedstrijd met Marinus van Houten

en Henry Tingen. Tjits wil ook wel eens op zo’n grote trekker

rijden, maar of dat mag van de mannen ?

* Op visite bij Jelle en Boukje Brouwer, die 60 jaar getrouwd

zijn en een brief van de koning hebben ontvangen

* Op bezoek bij Jan Bies, waarmee Tjitske een rit maakt in

zijn Amerikaanse auto. Jan vertelt ook over wat hij heeft

meegemaakt tijdens en na de treinkaping bij Wijster in 1975

MEI TJITS IT DOARP TROCH, DEEL 2

Tjitske van der Meulen trekt door het dorp en knoopt gesprekken aan met inwoners uit Haulerwijk en omgeving in 2015.

Voor bestellingen gaat u naar  het Bestelformulier.

Voor namen zie Inhoud film Mei Tjits it doarp troch 2

hoes-Fochtelooerveen-FRONT

Het is mogelijk een presentatie voor uw vereniging te geven.

Hiervoor kunt u contact opnemen met Rinze Oenema.

De turfgravers van het Fochteloërveen

Film over de geschiedenis van de vervening in het Fochteloërveen, zoals die vlak na de Tweede Wereldoorlog in dit gebied plaats vond en door ging tot 1980.

In beeld komen o.a. verschillende turfgravers uit de omgeving van Haulerwijk, Appelscha en Ravenswoud.

Ook zijn er opnames van de turfstrooiselfabrieken en machines, die er destijds in werking waren.

Veenarbeiders, maar ook hun echtgenotes kijken terug op deze periode en vertellen over de zware omstandigheden waaronder gewerkt moest worden.

Tegenwoordig is het Fochteloërveen een uitgestrekt natuurgebied.

Het is het leefgebied van veel bijzondere planten en dieren. Ook daarvan geeft de film een indruk en komen natuurliefhebbers aan het woord.

Inhoud:

Deel 1 - De pioniers

Deel 2 - Wie niet werkt zal ook niet eten

Deel 3 - Het einde van de vervening

DE TURFGRAVERS VAN HET FOCHTELOERVEEN

Film over de geschiedenis van de vervening in het Fochteloërveen. Voor bestellingen gaat u naar  het Bestelformulier.

Voor namen zie Inhoud film Turfgravers Fochteloo

hoes-Haulerwijk-250-JAAR-FRONT

Haulerwijk stond in 2006 in het teken van het 250-jarig bestaan.

Deze film geeft een impressie van deze festiviteiten.

Te zien zijn o.a.:

* Iepenloftrevue “Haulerwyk 250 jier” :

- repetities in De Enter en op het zwembadterrein

- opbouw toneel zwembadterrein

- publiek op weg naar de voorstelling

- fragmenten van de uiteindelijke voorstelling

* Optocht versierde wagens:

- opbouw wagens

- straatversieringen

- optocht versierde wagens

- shantykoor “De Feansjongers”

- Beachvolleybal toernooi

* Interkerkelijke openluchtdienst van 4 kerken

* Open tafel middag in Sinnehiem met Taeke van der Meer en het duo “De Jägermeisters”

* Darttoernooi dartclub “Dikke Wille”

HAULERWIJK 250 JAAR

Film over de feestelijkheden in 2006. Voor bestellingen gaat u naar  het Bestelformulier.

hoes-ols-175-JAAR-FRONT

175 jaar openbaar onderwijs in Haulerwijk

Film gemaakt ter gelegenheid van het 175-jarg bestaan van de openbare basisschool in Haulerwijk en de naar aanleiding daarvan gehouden reünie op 3 juli 2004.

De film laat beelden zien van de oude en de tegenwoordige school tussen 1952 en 2004.  U zult vast veel leerlingen en de leerkrachten herkennen.

Als een rode draad worden de fragmenten van de school afgewisseld met opnames van het dorp Haulerwijk en zijn bewoners in vroegere jaren.

Zo zijn er sfeervolle opnames uit 1939 van het schaatsen op de vaart bij de oude klapbrug in het centrum.

Ook muziekkorps De Eendracht en het trio Hof zal velen bekend voorkomen. En wat te denken van Jan de Roos, die duidelijk van zich laat horen.

De samenstellers van de film hopen dat door deze film weer veel fijne herinneringen aan hun (school)tijd in  Haulerwijk boven komen.

De film is samengesteld en gemonteerd door Rinze Oenema en van commentaar voorzien door Hennie Kuiper, terwijl Geert Kuiper de nieuwe filmopnames verzorgd heeft. De oude filmfragmenten zijn afkomstig uit de filmserie ‘HAULERWIJK IN OUDE BEELDEN’, een serie films die de bewoners laat zien in hun dagelijkse werk, in het verenigingsleven, op school en tijdens feestelijke gebeurtenissen in vroegere tijden.

175 JAAR Openbaar Lager Onderwijs in Haulerwijk. Voor bestellingen gaat u naar  het Bestelformulier.

 

Hoes-voetbalver-HWYK-75-jr-FRONT

,,75- Jarig bestaan voetbalvereniging Haulerwijk”.

Film ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de voetbalvereniging Haulerwijk op 15 juni 2011.

Inhoud DVD 1:

1* Intro met de eerst bekende filmbeelden van de v.v. Haulerwijk uit 1952 en vraaggesprek met de ereleden Marcus ten Hoor, Gosse Bergsma en Auke Huitema

2* Oude beelden van v.v. Haulerwijk met o.a.

1953: feestavond in het Bruine Paard met ‘Lytse Sjoerd’

1954: kampioenschap 4e klasse KNVB

3. 1978: Haulerwijk 1 - Oosterwolde 1 en Oosterwolde 3 - Haulerwijk 2

4. 1988: NOS Journaal, wedstrijd tussen Haulerwijk en Chinees elftal

5. 1992: wedstrijden van F-jes, C-tjes en 2e elftal

6. Filmclip van Sjouke van der Heide

Inhoud DVD 2:

7. Clip Geert Koenen en

1996: feest ter gelegenheid van het 60- jarig bestaan

8. 1997: wedstrijd T.F.S. - Haulerwijk

9. 2001: Intocht n.a.v. promotie Haulerwijk 1;

10. 2007: Haulerwijk 2 kampioen

11. 2008: Haulerwijk 1 wint de Ooststellingwerf Cup

12. 2011: H.J.C. elftallen

13. 2011: Haulerwijk 2 - Be Quick en Haulerwijk 1 - Bakkeveen

14. Filmclip van Jaap Louwes

75-JARIG BESTAAN VOETBALVER. HAULERWIJK IN 2011.