Een aantal boeken waarvan bekend is dat die (deels) gaan over deze omgeving.

Titel Auteur(s)
Verdronken in het gevoel. Geert Koenen.
Mijn zwarte vriend.
Dauwvroeg in Haulerwijk.
Landschap van toevalligheid
Struikrovers-Incognito
Jeugd herinneringen.
Haulerwijk, Myn doarp, Myn heitelân.
De 75 Mooiste
Ik ben blij dat er nog
wat overgebleven is
.
Alie Alberts.
150 jaar Eilewijk.
Haulerwijk Middenbuurt. Middenbuurt.
Oud - Haule Wim Jansen.
Dou de wereld nog mooi was. Simon van Hasselt.
Haulerwijk Waskemeer 1756 -
1985
Berg van den Berg.
Haulerwijk
Waskemeer in de oude tijd Dorpsgezichten & verhalen en Nieuws vanaf 1870

Kent U ze nog . . . Die van Haulerwijk en Waskemeer
Deel 1

Kent U ze nog . . . Die van Haulerwijk en Waskemeer
Deel 2
Onze Vrijheid moest duur
worden betaald
.
Haulerwijk en Waskemeer
in oude ansichten
.
van Eden tot Heden. Historische ver. Norg
Jan de Roos. Hans Webers - Evelyn Dam.
De Verwachting blijft. K. H. Schuring - W. A. Duursma - J. Russchen - B. W. de Vries.
Reünie Schalmei 1992. Reüniefotocommissie.
Verzet en Bevrijding
in Ooststellingwerf
.
Gem. Ooststellingwerf afd.
Onderwijs.
de knokploeg Noord Drenthe. S. Schoon.
Geschiedenis van
de Ooststellingwerfse dorpen
.
Dr. T, H, Oosterwijk.
Not Home For Christmas. John Meurs.

Een in de oorlog
.
Jan van den Berg.

Woeste Hoeve
Henk Berends.
De Toekomst heeft een verleden. W. Duursma.
Rondom het Allardsoog. S.J. van der Molen.
Onderweg 2. Wilto H. Eekhof
Kanalen-comité De drie Provinciën. Dilling K
Wegwijzer door Friesland. Th. Fockens
Rijwieltochten langs rustige wegen II. ?
Stads- en Dorpskroniek van Friesland. G.A. Wumkes
Appelscha Bolwerk van Anarchisme en radicaal socialisme. J.R.G. Schuur
N.V. Stoomvaart Maatschappij Wijklijn 1901-1981. Erhardt & Dekkers
Rabobank. (de geschiedenis van) Rabobank.
Mysteries in Friesland. Kerst Huisman
De geschiedenis van de diergeneeskunde in Ooststellingwerf. Th. Adamse  - H. Eggink
De Krijgsbazuin Argus
NHK 1993 - Kerk, Preekstoel en Orgel met foto's. Franciscus C J vanBaaren
NHK in onze omgeving.
Slotemaker de Bruine 01.
Slotemaker de Bruine 02.
Slotemaker de Bruine 03.
Slotemaker de Bruine 04.
Kunstwerken aan de weg. Karst Berkenbosch
Banjeren.
Et Hunnigt Goed. Sietske A. Bloemhof  ea
Van werven naar verworven. Hans van Borselen
Laat de Kinderkens tot mij komen. Reünieboeken
1946-1996 Willem Kroezeschool.
150 Jaar Openbaar Onderwijs Haulerwijk.
175 Jaar Openbaar Onderwijs Haulerwijk.
Encyclopendie van het hedendaagse Friesland Deel 1.  en 2 W.F. Duisenberg
Flaggeliet Flaggeliet
1994 Notitie Dorpsbeheer. Gemeente OSW
1995 Evaluatie wijk- & Dorpsbeh.
Ooststellingwerf in vroegere eeuwen.
Ooststellingwerf kijken naar en lezen over toen en nu.
De verwachting blijft Gereformeerde Kerk
Leekster tak en andere vervoerders JS. Giezen
Van vroeger en later Davis Hartsema
Archeologie van de Stellingwerven. Evert van Ginkel - Sake Jager
Stellingwarf in de Middelieuwen. Henk Bloemhof
The Late Palaeolithic Habitation of Haule V. Pieter Houtsma
De dorpen van Ooststellingwerf in oude beelden. Jan Koops - Jan de Vries
Het oude boerenhuis in zuidoost-Friesland. S.J. van der Molen
Turf in de wouden.
Van Oerd tot Mokkebank.
Schans Breeberg.
De Vrije Natie der Stellingwerven. Th.H. Oosterwijk
Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen.
Gemeentehuizen Vroeger en nu.
Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
Opsterlandse Veencompagnie. ?
Onze Voor Historie. J.H. Popping
Ooststellingwerf Verzameling Oudheidkundige Aantekeningen.
Prehistorie in een Veengebied.
Schetsen uit Friesland.
Stellingwerf.
Ooststellingwerf.
Breemen. Melle Postema
Van Breemhaar tot Nij Breemen
Notulen Provinciale Staten (1865) Provincie Drenthe
Ontwikkelingsvisie. Provincie Friesland
Plattelandsvernieuwing.
Voorheen en thans. C. Reijntjes
Omgeving Bakkeveen Haulerwijk houdt de VAART erin. Jan Sierts
Monumenten in Nederland - Fryslân Ronald Stenvert ea
Hinne en Hinke of It fordielde houlik foriene. Jentje Sytema
Frysk Lieteboekje for Eltsenien. R. van der Velde
1936 1986 50-Jr Haulerwijk. Voetbalvereniging
Printsjes út it soldatelibben. Sj. de Zee
Soe sullen die Stellinge. St. Stellingwerver Schrijversronte
Drents Friese leadergebied. Ali Edelenboch
De Friese Waterlinie. Meindert Schoor
Sporen van P.W. Janssen Jet Spits
De geschiedenis en strijd van stellingwerf. Han Wielick
Kijken naar en lezen over toen en nu. A. Kruithof - Han Wielick
Ooststellingwerf Bedrijvenpresentatie 1991 H. Lesterhuis
Wegwijzer door Friesland. Th. Fockens
Cultuurhistorie “Toekomst Zuidoost-Fryslân. Nicolette Hartong
De geschiedenis en de strijd van Stellingwerf. Onder de Griffioen
Stellingwerfse Boerenplaatsen - Monument van de maand. Kai Bouma
Turf. M.A.W. Gerding
Hoe Haulerwijk veranderd is. Jo Tingen
WOII WOII
50 jaar vrij. ?
Dagboek van een Evacuee. Mechtilda C. Abrahams-Fransen (Tiel)
11 December 1944 Overval op het huis van bewaring in Assen. J.C. Bastiaanse
Rondom de slag om de Afsluitdijk. G.A. Bontekoe
Drentsche Kroniek van het Bevrijdingsjaar.
De Krijgsbazuin. A.W. Bruna
Hasselt van Simon Op 31-10-2015 Werd voor de woning van voormalige hoofdschoolmeester
Simon van Hasselt 4 Stolpensteine (Struikelstenen) aangebracht.
Die zelfde daag kregen de inwonners van Waskemeer het bijgaande boekje
in de brievenbus. En de aanwezige
Dodenwacht bij onze gevallenen G.H. Hoek
Slits en Roggeprip. Kerst Huisman
Friesland en de Tweede Wereld Oorlog. J.J. Huizinga
Operatie Amherst. J.H. Jansen - R. Flamand
Gevleugeld verleden. Ab Jansen
Sporen aan de hemel (1, 2 en 3)
Logtmeijer. Logtmeijer.
1940-1945 Declamatorium. F.A. Nolle
Vijf jaar na vijftig jaar. WH. de Vries
Schijn bedriegt. Werkgroep Peest
Franse Para's in Haulerwijk. Rinze Oenema
In de schaduw van gisteren. H.M. van Randwijk
Naar eer en geweten. karel van der Graaf
Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. dr. L. de Jong
Monumenten voor gisteren, vandaag en Morgen. Comité 4-5Mei Norg
Altenbeken und der Viadukt im Bombenhagel. Rudolf Koch
Josef Schmidt Het verhaal can een Duitse soldaat in Nederland 1944-1945. Sipke de Wind
Twee vrienden twee wegen. Hessel Bouma
Handlangers van de vijand. Jasper Keiser
Stampende Laarzen. Albert Oost
Vlucht en verzet. Piet Stavast
Mei 1940 Mei 1945 ?

Mocht U meer boek titels kennen die hier aan toegevoegd zouden worden kunnen dan horen we dit graag.
Slechts enkele boeken zijn in ons archief aanwezig.

Heeft U een ons onbekend boek dan zouden we dat graag inzien, uitaard krijgt U dit weer terug.