Hoofdbrug, logement "Het Bruine Paard" met doorreed.

De winkel van Errit de Vries thans Norgerweg 100-101
De winkel van Errit de Vries thans Norgerweg 100-101

Foto's van weleer

De Historische Vereniging beheert meer dan 7100 foto's van dorp(en), bewoners en omgeving.

Het is aan u om een bijdrage te leveren voor ons archief. Daar bouwen we op!

Foto's van uit Haulerwijk e.o.

Hier enkele voorbeelden. Meer foto's uit ons archief zijn te zien op:

www.haulerwijk.com/~historische

www.dorpsarchieven.nl 

www.facebook.com/histor.haulerwijk

Foto's van uit Waskemeer