AVG

AVG

AVG

Historische vereniging Haulerwijk & O.

Privacy beleid (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
• Door het invullen van het inschrijfformulier en machtiging voor automatische incasso ten behoeve van de Historische Vereniging Haulerwijk & Omstreken en voorzien van handtekening geeft een lid/donateur toestemming aan de Historische Vereniging Haulerwijk & Omstreken dat de gegevens gebruikt mogen worden voor :
• Automatische incasso;
• Adres en e-mailadres voor het bezorgen/verzenden van uitnodiging ledenvergadering, informatie en bezorgen/verzenden van het tijdschrift "Spitwurk";
• De gegevens worden opgeslagen in Member Controle System alleen voor bovenstaande doelen gebruikt en niet doorgegeven aan derden;
• Achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, rekeningnummer/ IBAN, e-mailadres , Inschrijfdatum en handtekening;
• Bij opzegging als lid/donateur vermelden wij de opzegdatum. Na de opzegdatum worden bovenstaande gegevens verwijderd uit ons bestand.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
• Recht op inzage
• Recht op wijziging
• Recht op verwijdering
• Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

DE GEGEVENSSTROOM EN BEVEILIGING
• Het bestuur van de Historische Vereniging & Omstreken doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Alle gegevensstromen en data die door ons worden verzameld worden door wachtwoorden en up-to-date houden van de virusscanner beveiligd.
• Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden en bewaren ze niet langer dan noodzakelijk.
MELDPLICHT DATALEKKEN
• De Historisch Vereniging Haulerwijk & Omstreken zal bij een data lek de meldplicht in acht nemen.

Het bestuur van de Historische Vereniging Haulerwijk & Omgeving.
Vastgesteld door het bestuur d.d. 2018.

Foto’s of Film
Tijdens evenementen bestaat de mogelijkheid dat er foto’s of film opnamen worden genomen die gebruikt kunnen worden voor publicatie.

Vooraf melden van bezwaar zal worden gehonoreerd.
Zolang dit door bestuursleden wordt gedaan of door personen in opdracht van het bestuur.

oude-camera