Het centrum van Haulerwijk-boven met ijzeren Hoofdbrug. De houten klapbrug is in 1927 vervangen door een ijzeren brug. De bovenbouw kostte toen ƒ 3.249,00. Links brugwachterswoning met op de rechterzijde (aangebouwd) nog net zichtbaar het CACHOT (een cel). Later gebruikt als stemlokaal. Verder de O.L.S. met woning.

De brug is op 10-11-1927 is op in gebruik genomen. Het scheepvaartverkeer is drie dagen gestremd geweest. Het zelfde jaar werd ook een ijzeren brug in Beneden-Haulerwijk aangelegd. In de oorlog is er door het verzet die op Duitsers schoten in de bevrijdingsdagen nog een gat in de leuning geschoten. De brug werd in 1952 vervangen door de vaste betonbrug.

De ijzeren brug uit Beneden-Haulerwijk (thans Waskemeer) is in 1953 vervangen en werd toen in het buurtschap Moskou geplaatst. Deze monumentale (bij Bruine Paard) ophaalbrug in kwam in Ravenswoud terecht. De Betonbrug te Haulerwijk heeft er gelegen tot 1982, toen kwam 300 meter lange demping in het centrum. Te Waskemeer is de Betonbrug nog tot heden aanwezig.

Natuurlijk zouden wij u graag alles willen laten lezen.
Dit kan door u in te schrijven als lid of donateur van de vereniging. Klik hier.

Ook kunt de bladen los of als PDF verkrijgen à 2 euro per.stuk.*
*Zolang de voorraad strekt, daarna zal een versie pdf-versie worden verstrekt.

Deze zijn verkrijgbaar door bestelling per email via de secretariaat: secr.his.ver.hwk@gmail.com
Geef aan als dit per post dient te worden toegezonden of dat u het afhaalt.
Ex verzendkosten.
Vermeld het gewenste bladnummer(s)

Spitwurk 27

 

Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord
- voorzitter
- redactie
- penningm.
Pag. 4 In Memoriam Thijs de Boer- 11/04/1935-
31/03/2021
- grote maatschappelijke betrokkenheid, vele bestuursfuncties- hoofdredacteur HV
van 2009 t/m 2017
Pag. 5 Wijken door P. Jansma
- Pieter Rienks Hof Wijk (tussen Compagnonsweg 28 en 29)
- Dichte Wijk (tussen Compagnonsweg 23 en 24)
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10 Vrouwen van vroeger-
handwerk-onderwijzeressen OLS:
- Hendrikje Bies
- Aaltje van den Berg (later assistente dokter Beumer)
Pag. 11
Pag. 12 Fotograaf Hoeksema-
Fotografisch Atelier “De Sport”, Spreekmachines en Platen, Hoekstraat nr. 142,
Haulerwijk - huidige adres Djippegatspaed 1 te Bakkeveen (schuin tegenover
zuivelfabriek Hoop op Zegen)
- daarnaast ook rijwielherstellers
Pag. 13
Pag. 14 Lekkere luchten
- recepten van nostalgische gerechten
- deze keer: trommelkoek
Pag. 15 Wat lêzers skriuwe…- Johannes ten
Hoor: geboortehuis Geert Koenen- zoektocht fam. Berends (Haulerwijk 120)-
oproep: hernummeringoude adressen

Spitwurk Nr. 27 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 26

 

Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter.
Van de redactie.
Pag. 4 In Memoriam Frans van Baaren
- 19/08/1941- 31/05/2020- veel betekend voor HV, waaronder veel archiefwerk
Pag. 5 Wijken door P. Jansma
- Secretariswijk (tussen Compagnonsweg 42 en 43)
- Wiebren Herderswijk (tussen Compagnonsweg 35 en 37)
Pag. 6 Jeugdjaren Thom Adamse-
herinneringen aan de jeugdjaren van Adamse, o.a. over de oorlogsjaren in
Leeuwarden
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10 Herinneringen aan de
bevrijding door diverse (oud-) inwoners van Haulerwijk
- diverse korte fragmenten over de oorlog en bevrijding
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13 Vleugels boven Haulerwijk
korte beschrijvingen van de nasleep van de rond Haulerwijk neergestorte
vliegtuigen:
- 28-09-1943: Lancaster B 111 Pathfinder Squadron
- 08-10-1943: Duitse Messerschmidt (noodlanding)
- 22-12-1943: Thunderbolt F47 U.S.A.A.F.-jager
- 08-04-1944: Mustang P51
- 26-11-1944: Boeïng B17-bommenwerper
Hoeve Ter Haule,
Cornelis de Vree.
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16
Pag. 17 Wat lêzers skriuwe…
- Omgekomen Haulenaar Markus Assies
- Herinneringen Eeuwe Boonstra aan onthulling verzetsmonument Haulerwijk
- Niet Henri maar Henry Pintaud
Pag. 18
Pag. 19 Gedicht Geert Koenen- gedicht "Koeketromp"

Spitwurk Nr. 26 is nog verkrijgbaar.

Natuurlijk zouden wij u graag alles willen laten lezen.
Dit kan door u in te schrijven als lid of donateur van de vereniging. Klik hier.

Ook kunt de bladen los of als PDF verkrijgen à 2 euro per.stuk.*
*Zolang de voorraad strekt, daarna zal een versie pdf-versie worden verstrekt.

Deze zijn verkrijgbaar door bestelling per email via de secretariaat: secr.his.ver.hwk@gmail.com
Geef aan als dit per post dient te worden toegezonden of dat u het afhaalt.
Ex verzendkosten.
Vermeld het gewenste bladnummer(s)

Spitwurk 25

 

Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord
- voorzitter
- redactie
- penningm.
Pag. 4 Domineesgezin Sieuwert
Slort door P. Jansma
- voorganger baptistenkerk- getrouwd met Maria Rosenberg (joods)
- gearresteerd door de Duitse bezetter (SS), na ca. 1 maand weer vrijgelaten
- geëmigreerd naar VS
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 De scheurplicht en
sabotage door kleine boefjes door Rinze Oenema
- boeren moesten produkten afstaan aan de bezetter
- scheurplicht: verplicht grasland ploegen voor bouwland
- brand is roggestro aangestoken (per ongeluk)
- Rienk (Rinnie) Sandburg, Jouke Wouda en Dick Kronemeijer
Een droevig ongeval- Canadese tank te water, soldaat en 2 dochters fam. R.
Roffel verdronken
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11 Herinneringen aan de
bevrijding door diverse (oud-) inwoners van Haulerwijk
- diverse korte fragmenten over de oorlog en bevrijding
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14 Herinneringen aan Lauri door E.
Boonstra
- Canadese soldaar Lauri ingekwartierd bij fam. Boonstra
Pag. 15 Doorvoer Duitse
krijgsgevangenen (ook op pag 16)
- Duitse soldaten op doortocht (3-8 juni 1945)
- overnachten op land van Sipke de Groot (weg naar Een)
Pag. 16
Pag. 17 Uitneemvel met auto
- en wandelroute langs locaties waar tijdens de oorlog gebeurtenissen plaats
vonden, zoals:- neergestorte vliegtuigen- onderduikadressen- wapendroppings
Pag. 18
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21 Herinneringen aan de
bevrijding (Hans Veenstra)
- Eikensingerl 3: eerst evacués, waaronder Bertus Kroon
- feesten bij Bertus Hofma aan de Eikensingel
- zwarte soldaat Mayson ingekwartierd
Pag. 22
Pag. 23 Oproep verhalen door Rinze Oenema
- van 2e WO of Ned. Indië
Pag. 24 Herinneringen van Folkert
en Thijs de Boer
- neergestorte vliegtuigen
- fiets en paardvorderingen
- Franse parachutisten
- bevrijding
Pag. 25
Pag. 26
Pag. 27 Bevrijdingsdag in Beneden
-Haulerwijk (door Sander Reinders)
- gearresteerde landwachten
- mevr. Van der Meulen dodelijk getroffen door Duits mitrailleurvuur wegens geen
verduistering
- Cornelis Tump gedoor door vluchtende Duitse soldaten
Pag. 28
Pag. 29 Foto's van diverse bevrijdingsfeesten
Pag. 30 Oorlogsmonument op
begraafplaats "Eikenhof"
- Overzicht van tijdens de oorlog gedode of gesneuvelde plaatsgenoten en
neergestorte piloten
Pag. 31
Pag. 32
Pag. 33
Pag. 34
Pag. 35 Omgekomen Haulenaren
- Overzicht van tijdens de oorlog gedode of gesneuvelde Haulenaren

Spitwurk Nr. 25 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 24
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter.
Van de redactie.
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Jan Reinderswijk (tussen Kerkstraat 56 en 57)
Weduwe Reinderswijk (tussen Kerkstraat 51 en 54)
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 En de boer, hij ploegde
voort...
- jaren '30, regeling "Kleine Boeren Steun"
- 936 Dienst voor Kleine Boerenbedrijven doet onderzoek
- 937 Pachtwet
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13 Ritsema Veevoeders al
bijna 100 jaar!
- 1925 pake Friedus Ritsema
- 1946 zoon Wierd gaat meewerken
- 1951 zoon Diemer ook (tot 1963)
- 1974 samenwerking met Kronemeijer Waskemeer
- 1996 kleinzoon Diemer neemt bedrijf over
Pag. 14
Pag. 15 Gevraagd: verhalen over bevrijding
Gevonden in oude kranten

Spitwurk Nr. 24 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk juni2019
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter.
Van de redactie.
Pag. 4 Wijken door P. Jansma.
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Communistisch verzet in Friesland 1925-1945
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12 Kees de Haan, Galgenberg 363
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16

Spitwurk Nr. 23 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 22
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Het Bruine Paard
Pag. 9
Pag. 10 CMV Excelsior 115 jaar 
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13 Zondagmiddagvoetbal is niet meer...
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16

Spitwurk Nr. 22 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 21
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & penningmeester
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 Boonstra Transport, 90 jaar jong!
Pag. 10
Pag. 11 Evacués in Haulerwijk
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16

Spitwurk Nr. 21 is nog verkrijgbaar.

Natuurlijk zouden wij u graag alles willen laten lezen.
Dit kan door u in te schrijven als lid of donateur van de vereniging. Klik hier.

Ook kunt de bladen los of als PDF verkrijgen à 2 euro per.stuk.*
*Zolang de voorraad strekt, daarna zal een versie pdf-versie worden verstrekt.

Deze zijn verkrijgbaar door bestelling per email via de secretariaat: secr.his.ver.hwk@gmail.com
Geef aan als dit per post dient te worden toegezonden of dat u het afhaalt.
Ex verzendkosten.
Vermeld het gewenste bladnummer(s)

Spitwurk nr 20
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 In Memoriam Ettie de Boer
Pag. 5 Wijken door P. Jansma
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10 Schildersbedrijf Cees Hofstra
Pag. 11
Pag. 12 Zwembad Haulewelle
Pag. 13
Pag. 14 Uitslag fotopuzzel Spitwurk 17
Pag. 15 Watlêzers skriuwe
Pag. 16

Spitwurk Nr. 20 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 19
Pag. 1 Voorblad   (jubileum uitgave)
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & penningmeester & redactie
Pag. 4 Tien jaar HV Haulerwijk e.o.
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 Achter de deur (archief BV)
Pag. 10
Pag. 11 Wijken door P. Jansma
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16 Lied "De Wyken" (Jaap Louwes)
Pag. 17
Pag. 18 Fotocollage
Pag. 19
Pag. 20 lt Knyntsje 75 jaar
Pag. 21
Pag. 22 Gerrit Groot Nibbelink
Pag. 23

Spitwurk Nr. 19 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 18
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & penningmeester & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 De Bakkers Van der Werff
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11 D.U.W.
Pag. 12
Pag. 13 10-jarig bestaan
Pag. 14
Pag. 15 Wat lêzers skriuwe ...

Spitwurk Nr. 18 is nog verkrijgbaar.

Natuurlijk zouden wij u graag alles willen laten lezen.
Dit kan door u in te schrijven als lid of donateur van de vereniging. Klik hier.

Ook kunt de bladen los of als PDF verkrijgen à 2 euro per.stuk.*
*Zolang de voorraad strekt, daarna zal een versie pdf-versie worden verstrekt.

Deze zijn verkrijgbaar door bestelling per email via de secretariaat: secr.his.ver.hwk@gmail.com
Geef aan als dit per post dient te worden toegezonden of dat u het afhaalt.
Ex verzendkosten.
Vermeld het gewenste bladnummer(s)

Spitwurk 17
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & penningmeester & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 Huug den Butter
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12 Pand Spandaw, Leeksterweg 2
Pag. 13
Pag. 14 Fotopuzzel nummer 12 + Ald Nijs
Pag. 15 Wat lêzers skriuwe ...

Spitwurk Nr. 17 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 16
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Van der Veen Manufacturen 90 jaar
Pag. 9
Pag. 10 Waarom van Soest naar Haulerwijk?
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14 Wat lêzers skriuwe ...
Pag. 15

Spitwurk Nr. 16 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 15
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Piet Houtsma door Evert Kramer
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12 Fietscrossen Sahara
Pag. 13
Pag. 14 70 Jaar bevrijding
Pag. 15 Wat lêzers skriuwe ...

Spitwurk Nr. 15 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 14
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Postkantoor Haulerwijk
Pag. 9
Pag. 10 Wat lêzers skriuwe ...
Pag. 11
Pag. 12 De Laatste Eer
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15

Spitwurk Nr. 14 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 13
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Prehistorische bewoning in het Blauwe Bos
Pag. 9
Pag. 10 Familie Westerhof
Pag. 11
Pag. 12 Bodedienst Van der Wal
Pag. 13
Pag. 14 Verhuizing archief
Pag. 15 Ald Nijs

Spitwurk Nr. 13 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 12
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Pluimveeslachterij
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10 Tuinbouwvereniging
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13 Ald Nijs
Pag. 14 Piksjitte
Pag. 15

Spitwurk Nr. 12 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 11
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 De Vervener
Pag. 8 Markante Haulerwijkster
Pag. 9
Pag. 10 Janssenstichting
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14 Ald Nijs
Pag. 15 Foto prijsvraag & Bijnamen

Spitwurk Nr. 11 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 10
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken Haulerwijkster Vaart
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Historische Plek Haulerwijk
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10 De Lampenier
Pag. 11 Familie Koenen
Pag. 12 100 jaar IJsclub Nooitgedagt
Pag. 13
Pag. 14 Fotopuzzel - Bijnamen
Pag. 15 Rubriek Ald Nijs

Spitwurk Nr. 10 is nog verkrijgbaar.

Natuurlijk zouden wij u graag alles willen laten lezen.
Dit kan door u in te schrijven als lid of donateur van de vereniging. Klik hier.

Ook kunt de bladen los of als PDF verkrijgen à 2 euro per.stuk.*
*Zolang de voorraad strekt, daarna zal een versie pdf-versie worden verstrekt.

Deze zijn verkrijgbaar door bestelling per email via de secretariaat: secr.his.ver.hwk@gmail.com
Geef aan als dit per post dient te worden toegezonden of dat u het afhaalt.
Ex verzendkosten.
Vermeld het gewenste bladnummer(s)

Spitwurk 9
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken Haulerwijkster Vaart
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Markante Haulerwijkster
Pag. 8
Pag. 9 Historische Plek Haule
Pag. 10
Pag. 11 Bijnamen
Pag. 12 Rubriek Ald Nijs
Pag. 13
Pag. 14 De Enter 25 jaar - Volleybalvereniging - Fotopuzzel
Pag. 15

Spitwurk Nr. 9 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 8
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken Haulerwijkster Vaart
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Het werk van Henk Groen
Pag. 8
Pag. 9 100 jaar Reinders
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12 Markante plek
Pag. 13
Pag. 14 Rubriek Ald Nijs
Pag. 15 Foto prijsvraag + It Knyntsje

Spitwurk Nr. 8 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 7
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Markante plek
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10 VV Haulerwijk 75 jaar
Pag. 11
Pag. 12 Aanvaring in Haulerwijkster Vaart
Pag. 13
Pag. 14 Foto prijsvraag & Bijnamen
Pag. 15 Rubriek Ald Nijs

Spitwurk Nr. 7 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 6
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Stoomschip "Haulerwijk"
Pag. 5
Pag. 6 60 jaar geleden
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 Markante Haulerwijksters
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12 Puzzel - Bijnamen
Pag. 13 Ald Nys
Pag. 14 De Wandeling
Pag. 15 Verenigingsnieuws

Spitwurk Nr. 6 is nog beperkt verkrijgbaar.Lees Flipbook

Spitwurk 5
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Mobilisatie/oorlog 40-45
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 Herinneringen mw. v/d Velde
Pag. 10 Foto Prijsvraag
Pag. 11 Reacties van lezers
Pag. 12 Markante plekken
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15 Ald Nys

Spitwurk Nr. 5 alleen als pdf-versie leverbaar. Lees Flipbook

Spitwurk 4
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 65 jaar na dato
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Broodbedeling
Pag. 9
Pag. 10 Ald nijs
Pag. 11 Markante personen
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14 Bijnamen
Pag. 15 Fotoprijsvraag - Verenigingsnieuws

Spitwurk Nr. 4 alleen als pdf-versie leverbaar. Lees Flipbook

Spitwurk 3
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 De kunstweg van Bakkeveen naar Assen door Fokke Visser
Pag. 5 Geschiedenis van het landschap rond Haulerwijk - Jan Slofstra - Marita Kruijswijk
Pag. 6
Pag. 7 Afscheid
Pag. 8 Markante Haulerwijksters
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11 Bijnamen in Haulerwijk
Pag. 12 Rubriek Ald neis
Pag. 13 Verenigingsnieuws
Pag. 14 Prijsvraag
Pag. 15 Fotoprijsvraag

Spitwurk Nr. 3 alleen als pdf-versie leverbaar. Lees Flipbook

Spitwurk 2
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Markante Plekken: het leven aan de Breebergweg -
Marian Nesse
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Jubileum, 75 jaar familiebedrijf Oenema B.V
Theo Oenema
Pag. 8
Pag. 9 Forjittef - gedicht G. Veenstra-vd Heide
Pag. 10 De kunstweg van Bakkeveen naar Assen, deel 2 Fokke Visser
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13 Rubriek Ald nijs
Pag. 14 Fotoprijsvraag
Pag. 15 Rubriek Bijnamen in Haulerwijk

Spitwurk Nr. 2 alleen als pdf-versie leverbaar. Lees Flipbook

Spitwurk 1
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter
Pag. 4 Voorwoord Redactie - Untstean ut it Fean - gedicht A. Talsma-Hollander
Pag. 5 Geschiedenis van het landschap rond Haulerwijk - Jan Slofstra - Marita Kruijswijk
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 De kunstweg van Bakkeveen naar Assen (1) - Fokke Visser - 1903 - 1908
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11 Ald nijs - smederi j- CHU - T-ford - vrouwenkiesrecht
Pag. 12 Bijnamen in Haulerwijk - Minze Punt - Anne Pottekarre -
Albert Bigje - Jan Eenoog
Pag. 13 Markante Haulerwijksters - gebroeders Hof (Bears - fietsenmakers)
Pag. 14
Pag. 15 Verenigings-nieuws

Spitwurk Nr. 1 alleen als pdf-versie leverbaar. Lees Flipbook