Schilderij Molenwijk richting Blauwe bos. Rechts staat het huisje van de weduwe Tjimkje Koenen-Dijkstra. Later van haar zoon Rink. Het schuurtje, rechts van het huisje, is van de buurman, Wietse Sikkes van der Mei die aan het begin van de wijk woonde.

Hier zou nog een beschrijving moeten staan wat betreft de vereniging.

Met onder ander:

  1. Ons bestuur en redactie kunt u hier vinden.
  2. Om op te geven gaat naar het inschrijfformulier.

Waar kunt meer van ons vinden:

www.facebook.com/histor.haulerwijk

Molenwijk te Haulerwijk

3. De verhalen van de "Schalmei" reünie te Haulerwijk gehouden op 28-08-1992.

4. Het gehouden reüniefeest is een zeer groot succes geweest.

5. Voor hen die niet in staat waren om het reünieboek toen te kopen, is het boek  hier nu ter inzage. Ook zijn er een aantal nieuwe foto's opgenomen. En waar mogelijk is de kleuren foto's geplaatst.