Oude films

Sinds 2004 wordt in Haulerwijk bijna elk jaar een film uitgebracht met oude filmbeelden, onder de titel HAULERWIJK IN OUDE BEELDEN. Inmiddels zijn er al 15 delen verschenen. Deze films geven een prachtig tijdsbeeld van de inwoners van Haulerwijk en omgeving, zowel in hun dagelijkse werk, in het verenigingsleven, op school als tijdens feestelijke gebeurtenissen. Het grootste gedeelte van het filmmateriaal wordt door de inwoners aangeleverd.

De films worden in nauwe samenwerking met de Historische Vereniging Haulerwijk uitgegeven door Rinze Oenema. Met behulp van professionele apparatuur worden de films door Rinze gedigitaliseerd en van toepasselijke muziek en titels voorzien. Uniek is dat de films zoveel mogelijk voorzien worden van namen van personen die in de film te zien zijn. Veel van dit waardevolle filmmateriaal wordt daarna onder gebracht in het Fries Film Archief te Leeuwarden, om ze onder zo optimaal mogelijke omstandigheden voor het nageslacht te bewaren.

Mocht u filmmateriaal (in bruikleen) beschikbaar willen stellen, dan kunt u contact opnemen met Rinze Oenema of met de Historische Vereniging Haulerwijk. Materiaal dat gebruikt wordt in de filmserie wordt gratis voor u gedigitaliseerd en voor u op DVD of Harde Schijf gezet.

Voor het totale aanbod aan oude films zie Oude films

Recente films

Naast de filmserie HAULERWIJK IN OUDE BEELDEN worden er zo nu en dan ook films uit gegeven met recent filmmateriaal van Haulerwijk en omgeving.

Zo zijn 2 films gemaakt getiteld MEI TJITS IT DOARP TROCH, waarbij Tjitske van der Meulen door het dorp trekt en gesprekken aan knoopt met bekende en minder bekende inwoners uit Haulerwijk en omgeving.

In 2004 verscheen de film 175 JAAR Openbaar Lager Onderwijs in Haulerwijk

In 2006 werd de film HAULERWIJK 250 JAAR uitgegeven, een verzameling filmopnames van 10 dorpsfilmers, die de verschillende festiviteiten hebben vastgelegd, die dat jaar plaats vonden.

In 2011 kwam de dubbel DVD 75-JARIG BESTAAN VOETBALVER. HAULERWIJK

In 2015 verscheen de film DE TURFGRAVERS VAN HET FOCHTELOERVEEN, een film die ook in 3 gedeeltes is opgenomen in de delen 11, 12 en 13 van de filmserie HAULERWIJK IN OUDE BEELDEN.

In 2017 is de DE KNYNEREVU uitgebracht, een filmregistratie van de door toneelver. Frysk en Fry opgevoerde revue ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van kleindierfokver. It Knyntsje

Voor het totale aanbod aan recente films zie Recente films

Films verkrijgbaar

U kunt de films bestellen bij Rinze Oenema

De prijs van de verschillende films is 10 Euro per stuk. Bij verzending komt hier per zending 3 Euro verzendkosten bij.

De films zijn ook verkrijgbaar bij kapper Steenhuis, Slotemaker de Bruineweg 1, 8433MB Haulerwijk

Ga naar Oude films of Recente films. (Bij elke film is een PDF-bestand te raadplegen met de beschrijving van de personen in de film.

Als u snel wilt zoeken in alle film-beschrijvingen in één pdf klik hier  Inhoud film TOTAAL  (Gebruik dan CTRL-F en voer een zoekopdracht in)

Hieronder enkele impressie voorbeelden: