Het centrum van Haulerwijk-boven met ijzeren Hoofdbrug. De houten klapbrug is in 1927 vervangen door een ijzeren brug. De bovenbouw kostte toen ƒ 3.249,00. Links brugwachterswoning met op de rechterzijde (aangebouwd) nog net zichtbaar het CACHOT (een cel). Later gebruikt als stemlokaal. Verder de O.L.S. met woning.

De brug is op 10-11-1927 is op in gebruik genomen. Het scheepvaartverkeer is drie dagen gestremd geweest. Het zelfde jaar werd ook een ijzeren brug in Beneden-Haulerwijk aangelegd. In de oorlog is er door het verzet die op Duitsers schoten in de bevrijdingsdagen nog een gat in de leuning geschoten. De brug werd in 1952 vervangen door de vaste betonbrug.

De ijzeren brug uit Beneden-Haulerwijk (thans Waskemeer) is in 1953 vervangen en werd toen in het buurtschap Moskou geplaatst. Deze monumentale (bij Bruine Paard) ophaalbrug in kwam in Ravenswoud terecht. De Betonbrug te Haulerwijk heeft er gelegen tot 1982, toen kwam 300 meter lange demping in het centrum. Te Waskemeer is de Betonbrug nog tot heden aanwezig.

Spitwurk juni2019
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter.
Van de redactie.
Pag. 4 Wijken door P. Jansma.
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Communistisch verzet in Friesland 1925-1945
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12 Kees de Haan, Galgenberg 363
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16

Spitwurk Nr. 23 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 22
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Het Bruine Paard
Pag. 9
Pag. 10 CMV Excelsior 115 jaar 
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13 Zondagmiddagvoetbal is niet meer...
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16

Spitwurk Nr. 22 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 21
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & penningmeester
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 Boonstra Transport, 90 jaar jong!
Pag. 10
Pag. 11 Evacués in Haulerwijk
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16

Spitwurk Nr. 21 is nog verkrijgbaar.

Natuurlijk zouden wij u graag alles willen laten lezen.
Dit kan door u in te schrijven als lid of donateur van de vereniging. Klik hier.
Ook kunt de bladen los verkrijgen à 3 euro per.stuk.*
*Zolang de voorraad strekt, daarna zal een versie pdf-versie worden verstrekt.
Deze zijn verkrijgbaar door bestelling per email via de secretariaat: secr.his.ver.hwk@gmail.com
Geef aan dit per post dient te worden toe gezonden of dat u het afhaalt.

Spitwurk nr 20
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 In Memoriam Ettie de Boer
Pag. 5 Wijken door P. Jansma
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10 Schildersbedrijf Cees Hofstra
Pag. 11
Pag. 12 Zwembad Haulewelle
Pag. 13
Pag. 14 Uitslag fotopuzzel Spitwurk 17
Pag. 15 Watlêzers skriuwe
Pag. 16

Spitwurk Nr. 20 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 19
Pag. 1 Voorblad   (jubileum uitgave)
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & penningmeester & redactie
Pag. 4 Tien jaar HV Haulerwijk e.o.
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 Achter de deur (archief BV)
Pag. 10
Pag. 11 Wijken door P. Jansma
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16 Lied "De Wyken" (Jaap Louwes)
Pag. 17
Pag. 18 Fotocollage
Pag. 19
Pag. 20 lt Knyntsje 75 jaar
Pag. 21
Pag. 22 Gerrit Groot Nibbelink
Pag. 23

Spitwurk Nr. 19 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 18
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & penningmeester & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 De Bakkers Van der Werff
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11 D.U.W.
Pag. 12
Pag. 13 10-jarig bestaan
Pag. 14
Pag. 15 Wat lêzers skriuwe ...

Spitwurk Nr. 18 is nog verkrijgbaar.

Natuurlijk zouden wij u graag alles willen laten lezen.
Dit kan door u in te schrijven als lid of donateur van de vereniging. Klik hier.
Ook kunt de bladen los verkrijgen à 3 euro per.stuk.*
*Zolang de voorraad strekt, daarna zal een versie pdf-versie worden verstrekt.
Deze zijn verkrijgbaar door bestelling per email via de secretariaat: secr.his.ver.hwk@gmail.com
Geef aan dit per post dient te worden toe gezonden of dat u het afhaalt.

Spitwurk 17
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & penningmeester & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 Huug den Butter
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12 Pand Spandaw, Leeksterweg 2
Pag. 13
Pag. 14 Fotopuzzel nummer 12 + Ald Nijs
Pag. 15 Wat lêzers skriuwe ...

Spitwurk Nr. 17 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 16
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Van der Veen Manufacturen 90 jaar
Pag. 9
Pag. 10 Waarom van Soest naar Haulerwijk?
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14 Wat lêzers skriuwe ...
Pag. 15

Spitwurk Nr. 16 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 15
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Piet Houtsma door Evert Kramer
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12 Fietscrossen Sahara
Pag. 13
Pag. 14 70 Jaar bevrijding
Pag. 15 Wat lêzers skriuwe ...

Spitwurk Nr. 15 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 14
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Postkantoor Haulerwijk
Pag. 9
Pag. 10 Wat lêzers skriuwe ...
Pag. 11
Pag. 12 De Laatste Eer
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15

Spitwurk Nr. 14 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 13
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Prehistorische bewoning in het Blauwe Bos
Pag. 9
Pag. 10 Familie Westerhof
Pag. 11
Pag. 12 Bodedienst Van der Wal
Pag. 13
Pag. 14 Verhuizing archief
Pag. 15 Ald Nijs

Spitwurk Nr. 13 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 12
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Pluimveeslachterij
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10 Tuinbouwvereniging
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13 Ald Nijs
Pag. 14 Piksjitte
Pag. 15

Spitwurk Nr. 12 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 11
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 De Vervener
Pag. 8 Markante Haulerwijkster
Pag. 9
Pag. 10 Janssenstichting
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14 Ald Nijs
Pag. 15 Foto prijsvraag & Bijnamen

Spitwurk Nr. 11 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 10
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken Haulerwijkster Vaart
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Historische Plek Haulerwijk
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10 De Lampenier
Pag. 11 Familie Koenen
Pag. 12 100 jaar IJsclub Nooitgedagt
Pag. 13
Pag. 14 Fotopuzzel - Bijnamen
Pag. 15 Rubriek Ald Nijs

Spitwurk Nr. 10 is nog verkrijgbaar.

Natuurlijk zouden wij u graag alles willen laten lezen.
Dit kan door u in te schrijven als lid of donateur van de vereniging. Klik hier.
Ook kunt de bladen los verkrijgen à 3 euro per.stuk.*
*Zolang de voorraad strekt, daarna zal een versie pdf-versie worden verstrekt.
Deze zijn verkrijgbaar door bestelling per email via de secretariaat: secr.his.ver.hwk@gmail.com
Geef aan dit per post dient te worden toe gezonden of dat u het afhaalt.

Spitwurk 9
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken Haulerwijkster Vaart
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Markante Haulerwijkster
Pag. 8
Pag. 9 Historische Plek Haule
Pag. 10
Pag. 11 Bijnamen
Pag. 12 Rubriek Ald Nijs
Pag. 13
Pag. 14 De Enter 25 jaar - Volleybalvereniging - Fotopuzzel
Pag. 15

Spitwurk Nr. 9 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 8
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken Haulerwijkster Vaart
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Het werk van Henk Groen
Pag. 8
Pag. 9 100 jaar Reinders
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12 Markante plek
Pag. 13
Pag. 14 Rubriek Ald Nijs
Pag. 15 Foto prijsvraag + It Knyntsje

Spitwurk Nr. 8 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 7
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Wijken door P. Jansma
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Markante plek
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10 VV Haulerwijk 75 jaar
Pag. 11
Pag. 12 Aanvaring in Haulerwijkster Vaart
Pag. 13
Pag. 14 Foto prijsvraag & Bijnamen
Pag. 15 Rubriek Ald Nijs

Spitwurk Nr. 7 is nog verkrijgbaar.

Spitwurk 6
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Stoomschip "Haulerwijk"
Pag. 5
Pag. 6 60 jaar geleden
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 Markante Haulerwijksters
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12 Puzzel - Bijnamen
Pag. 13 Ald Nys
Pag. 14 De Wandeling
Pag. 15 Verenigingsnieuws

Spitwurk Nr. 6 is nog beperkt verkrijgbaar.Lees Flipbook

Spitwurk 5
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Mobilisatie/oorlog 40-45
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9 Herinneringen mw. v/d Velde
Pag. 10 Foto Prijsvraag
Pag. 11 Reacties van lezers
Pag. 12 Markante plekken
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15 Ald Nys

Spitwurk Nr. 5 alleen als pdf-versie leverbaar. Lees Flipbook

Spitwurk 4
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 65 jaar na dato
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 Broodbedeling
Pag. 9
Pag. 10 Ald nijs
Pag. 11 Markante personen
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14 Bijnamen
Pag. 15 Fotoprijsvraag - Verenigingsnieuws

Spitwurk Nr. 4 alleen als pdf-versie leverbaar. Lees Flipbook

Spitwurk 3
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 De kunstweg van Bakkeveen naar Assen door Fokke Visser
Pag. 5 Geschiedenis van het landschap rond Haulerwijk - Jan Slofstra - Marita Kruijswijk
Pag. 6
Pag. 7 Afscheid
Pag. 8 Markante Haulerwijksters
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11 Bijnamen in Haulerwijk
Pag. 12 Rubriek Ald neis
Pag. 13 Verenigingsnieuws
Pag. 14 Prijsvraag
Pag. 15 Fotoprijsvraag

Spitwurk Nr. 3 alleen als pdf-versie leverbaar. Lees Flipbook

Spitwurk 2
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter & redactie
Pag. 4 Markante Plekken: het leven aan de Breebergweg -
Marian Nesse
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7 Jubileum, 75 jaar familiebedrijf Oenema B.V
Theo Oenema
Pag. 8
Pag. 9 Forjittef - gedicht G. Veenstra-vd Heide
Pag. 10 De kunstweg van Bakkeveen naar Assen, deel 2 Fokke Visser
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13 Rubriek Ald nijs
Pag. 14 Fotoprijsvraag
Pag. 15 Rubriek Bijnamen in Haulerwijk

Spitwurk Nr. 2 alleen als pdf-versie leverbaar. Lees Flipbook

Spitwurk 1
Pag. 1 Voorblad
Pag. 2 Inhoud
Pag. 3 Voorwoord voorzitter
Pag. 4 Voorwoord Redactie - Untstean ut it Fean - gedicht A. Talsma-Hollander
Pag. 5 Geschiedenis van het landschap rond Haulerwijk - Jan Slofstra - Marita Kruijswijk
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8 De kunstweg van Bakkeveen naar Assen (1) - Fokke Visser - 1903 - 1908
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 11 Ald nijs - smederi j- CHU - T-ford - vrouwenkiesrecht
Pag. 12 Bijnamen in Haulerwijk - Minze Punt - Anne Pottekarre -
Albert Bigje - Jan Eenoog
Pag. 13 Markante Haulerwijksters - gebroeders Hof (Bears - fietsenmakers)
Pag. 14
Pag. 15 Verenigings-nieuws

Spitwurk Nr. 1 alleen als pdf-versie leverbaar. Lees Flipbook